Introduktion till affärsrätt

Affärsrätt är en inte helt klart definierbar kategori inom juridiken. Rent allmänt kan sägas att det är ett område inom juridiken som är avgörande för affärslivet. Affärsrätten innehåller stora delar av den juridik som ligger företagsekonomin nära. Den innehåller ett stort spektrum av lagar inom många olika rättsområden. Den gemensamma nämnaren är dock att den spänner över de delar av juridiken som påverkar företag mycket och ofta. Från de mest vardagliga saker som avtalsslutande gällande köp och säljande av produkter till händelser som inträffar mer sällan, som nyfinansiering och fusioner av företag.

Ett företags tillvaro är i Sverige, och de flesta andra länder i västvärlden, genomreglerat. Att driva ett företag kräver därmed en allmänt god kännedom om de lagar som kan påverka företaget och företagaren. Utan en åtminstone översiktlig förståelse för de juridiska problem som kan uppstå på en daglig basis är det svårt att driva en framgångsrik rörelse.

Vilka juridiska frågor som ett företag kan ställas inför varierar beroende på vilken bransch de är verksamma i, dock finns vissa regler som alla företag i Sverige kommer stöta på; regler om registrering, redovisning och beskattning av näringsverksamhet. Driver man rörelse i kemibranschen så kommer arbetsmiljöregler och regler om miljöskydd vara väldigt intressanta, medan om man är verksam som grossist med många olika kunder kommer avtalsrätten och köprätten vara de mest intressanta frågorna.

 

Böcker

**Civilrätt

Agell, Anders och Malmström, Åke – Liber

ISBN: 9789147086993

**Handelsrättslig översikt

Nyborg, Lennart – Studentlitteratur

ISBN: 9789144022796

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt på Högskolebiblioteket i Jönköping