Ny-startar team

 
När du startar ett företag så kommer du att bli en del av ett ny-startar team, även om du startar företaget själv. Ett ny-startar team är “grundarna, anställda, och rådgivare som hjälper till att göra affärsidén i ett nystartat företag till ett fullt fungerande företag” (p.126, Barringer & Ireland 2006). De som du tar råd från, till exempel i affärsinkubatorer, är också en del av ny-startar teamet.

Medlemmar i ett ny-startar team kan vara grundarna, anställda, styrelsemedlemmar, fackspecialister, investorer, rådgivare, och ledningen. Grundaren eller grundarna formar företaget och deras beslut har ett stort inflytande på företaget. Mer än 50 % av alla nystartade företag startas av mer en enskild person, och det finns vissa fördelar med att vara fler. Om ni är två så har ni dubbelt så mycket erfarenhet och dubbelt så många kontakter. Nackdelen är givetvis att personligt groll kan uppstå vilket riskerar att samarbetsförmågan sänks. Konflikter kan också uppstå när en VD ska utses. Grundarna bidrar med viktiga resurser som kunskap och färdigheter, och om det finns tidigare erfarenhet från eget företagande och branschen i sig så ökar det givetvis chansen att lyckas. Efter den första fasen när man bestämt sig för att starta eget så börjar processen med att rekrytera anställda. Alla företag rekryterar inte i början, men de som gör det gör det förmodligen lite annorlunda än en vanlig personalchef hade gjort. Grundaren har vanligtvis ett nätverk av affärskontakter som de använder för att hitta passande personer, eller så använder de sig av rekryteringsföretag. Om du startar ett aktiebolag så måste du även enligt lag ha en styrelse  som väljs av aktieinnehavarna. När styrelsen väl blivit vald så har de tre egentliga uppgifter. De måste i sin tur välja ut personer till de ledande positionerna i företaget. De är också ansvariga för att bestämma utdelningen samt övervaka verksamheten. Deras huvudsakliga roll är att ge råd och se till att företaget gör affärer enligt god affärssed. De ger även externa intressenter en viss trovärdighet till företaget. Rådgivarna  är vanligtvis en grupp fackspecialister som hyrs in för att ge råd till företagsledningen. Om man sen vill följa de råd man får är valfritt och rådgivarna har inget juridiskt ansvar. Intressenter som t.ex. investorer har för det mesta ett aktivt intresse av företagets verksamhet. De kan oftast också bidra med råd eftersom de generellt sett har en hel del erfarenhet. Ibland vänder sig ett företag även till andra fackspecialister  som t.ex. jurister för råd.

 

 

Länkar och lästips 

Böcker på engelska

**Timmons, J. A. (1989). The Entrepreneurial Mind. Den här boken innehåller tre kapitel som tar upp hur man hanterar ny-startar team. Kapitel nio tar upp hur man formar teamet, kapitel tio uppbyggnaden av teamet, och kapitel elva hur man belönar medlemmarna.


**Timmons, J. A. (2005). New Venture Creation. Den här boken tittar på uppstartsprocessen, tillväxt, vinstgeneration och mycket mer genom text, case studier och övningar.

 

Källor

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures. New Jersey: Pearson Prentice Hall

 


* Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping.

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping