Introduktion till nationalekonomi

Nationalekonomi handlar om hur människor beter sig och kan definieras som läran om att hushålla med begränsade resurser. I den här sektionen av smartBiz presenteras tre huvudområden: Mikroekonomi, Makroekonomi samt Internationell Ekonomi och Ekonomisk Politik. Följande är korta introduktioner till dessa tre områden:

Mikroteori berör den enskilda marknaden där företag och individer är de främsta aktörerna. Inkomstfördelning, produktivitet, prisbildning, monopol, oligopol är begrepp som är viktiga för att förstår hur den enskilda marknaden fungerar och hur den agerar vid marknadsmisslyckanden, konkurens och utrikeshandel. Människor lever inte som isolerade individer utan tillhör ett samhälle där man är beroende av varandra. Man utbyter varor och tjänster mot pengar som sedan används igen för att köpa nya varor och tjänster. För att detta kretslopp ska fungera finns det ett par frågor som är viktiga att besvara, till exempel: Vilka varor och tjänster ska man producera? Hur ska dessa varor och tjänster produceras? När ska dessa varor och tjänster produceras? Var ska dessa varor och tjänster produceras? Vem ska konsumera dessa varor och tjänster som har producerats?

När Makro används som ett prefix har det betydelsen ”stor skala” och har sitt ursprung i grekiska språket. Makroekonomi behandlar därmed det aggregerade perspektivet inom nationalekonomin såsom nationalinkomsten, inflation, arbetslöshet, växelkurser ränteförändringar etc. Den mest namnkunnige ekonomen och filosofen med stort inflytande är troligtvis John Maynard Keynes. Den stora depressionen efter Wall Street’s börskrasch 1929 gav anledning att separera det individuella perspektivet och det aggregerade. Keynes (1936) formulerade sina teorier i en tid då det uppstod många frågor kring hur alla de aggregerade storheterna är sammanlänkade samtidigt som statistikinsamlingen ökade.

Det finns områden inom nationalekonomi som berör både det makroekonomiska och det mikroekonomiska området. Detta gäller bland annat internationell handel, miljöekonomi, hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Intresset för vissa av dessa områden har ökat väsentligt under de senaste decennierna. Nationalekonomi ligger också till grund för många villkor i den ekonomiska politiken. Dessa villkor för den ekonomiska politiken ser olika ut i världen och är under ständig förändring. Exempel på detta är Europeiska Unionens nya medlemsländer samt ”nya” ekonomier som erövrar stora världsmarknadsandelar inom många industrier. Länders ömsesidiga påverkan på varandra brukar ofta förknippas med begreppet globalisering.

 

Länkar och lästips

Generella länkar

Konjunkturinstitutet

http://www.konj.se/

 

Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20192

 

Statistiska centralbyrån

http://www.scb.se

 

Länkar på engelska

International Monetary Fund

http://www.imf.org

 

International Labour Organisation

http://www.ilo.org

 

NBER, National Bureau of Economic Research

www.nber.org

 

 

Webbtidningar på engelska

** http://www.economist.com

** http://www.ft.com/home/europe

* http://www.ipl.org/div/serials/browse/bus28.00.00/

* http://www.nber.org

 

Journaler på engelska

* Journal of International Economics

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505552/description#description

 

* Oxford Review of Economic Policy

http://oxrep.oxfordjournals.org/

 

* Journal of Monetary Economics

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505566/description#description

 

* Journal of Macroeconomics

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622617/description#description

 

*** American Economic Review

http://www.aeaweb.org/aer/

 

*** Scandinavian Journal of Economics

http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=100923

 

 

Forskningsartiklar på engelska

*** AKERLOF, G., A. (1970) The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism. Quartely Journal of Economics, 89, 488-500.

 

*** BECKER, G.S. (1965) A Theory of the Allocation of Time. The Economic Journal, 75, 493-517

 

*** PANZAR, J. C. & WILLIG, R. D. (1981) Economies of Scope. The American Economic Review, 71, 268-272.

 

*** DIXIT, A. K. & STIGLITZ, J. E. (1977) Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. The American Economic Review, 67, 297-308.

 

*** KRUGMAN, P. (1980) Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. The American Economic Review, 70, 950-959.

 

*** ROGOFF, K. (1996) The Purchasing Power Parity Puzzle. Journal of Economic Literature, 34, 647-668.

 

* ROMER, P. (1993) Idea gaps and object gaps in economic development. Journal of Monetary Economics, 32, 543-574.

 

* HOOKER, M. A. (1996) What happened to the oil price-macroeconomy relationship? Journal of Monetary Economics, 38, 195-213.

 

Böcker på engelska 

** DICKEN, P. (2003) Global shifts: transforming the world economy, Sage Publications Inc

 

OMAR, E. (1957) Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University Press

 

KEYNES, J., MAYNARD. (1936) The General Thoery of Employment, Interest and Money, London, Macmillan.

 

** KRUGMAN, P.R (1991) Geography and trade, Leuven Belgium and Cambridge, Mass, MIT Press

 

** SAMUELSON, P.A (1947) Foundations of economic analysis, Cambridge, Harvards University Press

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping