Finansiell analys

 
Finansiell management handlar om att “anskaffa pengar och ta hand om företagets ekonomi på ett sätt som ger högst avkastning”(p.148, Barringer & Ireland 2006). Se under Finansiering för att få reda på hur man kan få finansiella medel till företaget. Den här delen handlar mest om den finansiella dugligheten. För att en entreprenör ska kunna realisera sin affärsidé behövs pengar. Pengar behövs även för att kunna driva en verksamhet, så det krävs att den även är vinstgivande. Som beskrivs mer i detalj i Finansierings-delen så kommer kapital både från interna och externa källor. Det är viktigt att hålla reda på pengarna och veta hur mycket som krävs för att täcka dina utgifter. Kundfakturor förfaller vanligtvis till betalning 30 dagar efter att fakturan skickats, ibland först efter 45 eller 60 dagar och under den tiden måste kostnaderna fortfarande täckas. Generellt finns det fyra mål med finansiell management; att ge vinst, ha tillräckligt med kassaflöde, utnyttja resurser effektivt, och få ekonomisk stabilitet. För att kunna se företagets finansiella status så måste du troligtvis analysera finansiella rapporter, framtida utsikter och budgetar. Nyckeltal analyseras också. Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesrapporter är de tre finansiella rapporter som är mest relevanta för entreprenörer. Utsikter och budgetar är nära besläktade, de försöker båda ge en uppfattning om framtida inkomster och utgifter. Nyckeltalen används sedan för att titta på om företaget är på rätt väg att uppnå de satta målen. För att läsa mer om finansiella rapporter, budgetar och nyckeltal titta närmare på Redovisnings-sektionen. Finansiell management kan ses som processen att förbereda finansiella rapporter, utsikter, och budgetar för att sedan analysera utfallet.

 

Analytiska verktyg 

Verktyg på engelska

Finansiell analys och utsiktsverktyg  innehåller balansräkning, resultaträkning, kassaflöde, nyckeltal, benchmark analys, budget analys och mycket mer.

Analysera balansräkning  är en “how to” guide.

Analysera resultaträkning  är en “how to” guide.

Analysera nyckeltal  är en “how to” guide.

 

Länkar och lästips

12Manage – ekonomi och investera  – metoder, modeller och teorier.

 
Länkar på engelska

Rollen som finansiell analys spelar  (Houghton Mifflin College Division)

NetMBA Finance  ger en överblick över olika delar som rör den finansiella biten, bland annat nyckeltal.

 

Nyhetsartiklar på engelska

Financial Analysis Article Archive  (entrepreneur.com)
Using financial analysis to assess financial stability  (Associatedcontent.com, January 2007)

 
Böcker

**Hansson, S., & Arvidson, P. (2006). Företags- och räkenskapsanalys. Den här boken tar upp olika metoder för att analysera företag och dess redovisning. Fokus ligger på finansiella analyser av rapporter av olika slag.

**Carlson, M. (2001). Att arbeta med företagsanalys. Den här boken behandlar generella metoder som används för att analysera satta mål och identifiera eventuella hot. Nyckeltal och finansiell analys är i fokus.

 
Böcker på engelska

**White, G. I., Ashwinpaul, S. C., & Dov, F. (1998). Analysis and Use of Financial Statements. Den här boken förklarar varför finansiell analys är viktig och grundläggande saker som är bra att veta när det gäller finansiella rapporter. Vikten av att förstå kassaflödet och nyckeltal beskrivs.

 

Källor

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures. New Jersey: Pearson Prentice Hall

 

 

* Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping.

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping