Juridiska former

 
När du startar eget så måste du bestämma dig för vilken juridisk form företaget ska ha. De tre vanligaste formerna är enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Det finns dock fler former, och i Sverige är det följande juridiska bolagsformer som förekommer:

• Aktiebolag/ Publikt aktiebolag
• Handelsbolag
• Kommanditbolag
• Enskild firma
• Ekonomisk förening
• Bostadsrättsförening
• Hyresrättsförening
• Kooperativ
• Ideell förening
• Stiftelse

I en enskild firma  skiljer man inte på företaget och individen. Det här är den enklaste av alla bolagsformer, det har en enskild ägare och är minst reglerad. Det är väldigt viktigt dock att tänka på att din ekonomi och företagets ekonomi behandlas gemensamt. Du svarar med andra ord med din privatekonomi.

I ett handelsbolag  så är det två eller fler bolagsmän som driver företaget tillsammans. Den här bolagsformen har samma fördelar som enskild firma, men nackdelen att varje bolagsman svarar solidariskt för företagets förpliktelser, även om de själva inte varit med och tagit beslutet. Den här bolagsformen kräver en viss tillit bolagsmännen emellan, och även om du går ihop med en kompis och bildar ett handelsbolag så är det viktigt att göra det formellt eftersom ett handelsbolag upplöses så fort en av bolagsmännen kräver det eller lämnar bolaget.

Ett kommanditbolag  är i grunden ett handelsbolag med skillnaden att en eller flera, men inte alla, väljer att bara svara för en viss del av företagets förpliktelser. De kallas komplementärer, medan de bolagsmän som svarar fullt ut kallas kommanditdelägare.

Ett aktiebolag  kan vara antingen publikt eller privat och skiljer sig från de andra bolagsformerna genom att aktieägarna inte svarar för företagets förpliktelser. Ett aktiebolag har en styrelse som utses av aktieägarna som i sin tur utser en VD som ansvar för den dagliga verksamheten.

 

Analytiska verktyg

Företagsformer 

Välj bolagsform  – här finns en jämförelse mellan de olika bolagsformerna.

 

Länkar och lästips

Bolagsverket  ger dig massor med information om de olika bolagsformerna samt hur du går tillväga för att registrera företaget och vilka dokument som krävs.

 
Lagstiftning angående de olika bolagsformerna

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  tar upp handelsbolag, enkla bolag, och kommanditbolag.
Handelsregisterlag (1974:157)om registreringen av bolaget.
Firmalag (1974:156)  bl.a. om valet av firmanamn och dess registrering
Aktiebolagslag (2005:551) 

 

Böcker på engelska

***Steingold, F. (2006). Legal Forms for Starting and Running a Small Business.  (E-bok)
Den här boken guidar dig genom starta eget processen, från vilken struktur och bolagsform som passar bäst till personal och försäkringsfrågor.

**Burns, P. (2001). Entrepreneurship and Small Business.

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures. 

Källor

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures.  New Jersey: Pearson Prentice Hall

**Burns, P. (2001). Entrepreneurship and Small Business. Gordonsville, USA: Palgrave Macmillan

www.bolagsverket.se

 

 

* Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping.

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping