Finansiering

 
Utan finansiella medel så kan du inte hålla igång ett företag. Det betyder att du måste hitta finansiärer, vilket är en av de största och mest kritiska uppgifterna för en entreprenör. Du behöver finansiella medel av tre huvudsakliga anledningar; kassaflöde, investeringar i fysiskt kapital, och långa produktutvecklingscykler. Hur attraherar man då finansiärer? Först och främst så finns det olika slags finansiella investeringar, och vet du om de olika alternativen så ökar det dina chanser att få den finansiering du behöver. Det är inte alltid det är möjligt att hitta de resurser du behöver internt, det är väldigt svårt att starta eget utan lånat kapital.

Alla investorer förväntar sig någon slags vinst på sina investeringar. Det är priset du betalar för deras investerade kapital, den s. k. avkastningen. Avkastningen som investorer förväntar sig speglar den uppfattade risken och “opportunity cost” kopplade till investeringen. Det är ingen lätt uppgift för entreprenörer att få tillräckligt med finansiellt stöd för att täcka det totala behovet. Det finns en finansiell lucka som uppstår av många anledningar, men oberoende av orsaken varför så är det en kritisk fråga för alla entreprenörer som stöter på det problemet.

Vilka olika slags investeringar finns det? Investeringar kommer i många olika former och här är en närmare titt på några av dem. Först så främst så har en entreprenör vanligtvis lite eget start kapital. Vänner och familj kanske också är villiga att göra bidrag, något som kallas informellt kapital. Bootstrapping är en intressant term som har att göra med entreprenörens egen entreprenörskap att hitta ekonomiska resurser utan att låna pengar. Det här är ett vanligt fenomen som återfinns i många företag. Sen finns det också en möjlighet för så kallade affärsänglar att bidra. Affärsänglar  är privatpersoner med mycket privat kapital som de gärna investerar, och de har oftast en bakgrund av nystarter. De är oftast mer involverade i de företag de investerar i än andra investorer. Sen finns det två bankalternativ, så kallad “retail banking” och “corporate banking”, där det förstnämnda först och och främst riktar sig till små företag och ny-startade företag och erbjuder ett lån mot någon slags säkerhet. ”Corporate banking” å andra sidan riktar sig mer mot större företag och handlar oftast om större investeringar. Sen finns det en investeringstyp till som kallas riskkapital som är kapital som riskinvestare investerar. Det är vanligtvis riskkapitalbolag som har som affärsidé att investera i företag med hög tillväxtpotential som i sin tur medför en högre risk, men som även ger högre avkastning.

 

Analytiska verktyg

Checklistor för entreprenörer 

Fler checklistor 

 

 
Verktyg på engelska

Finansräknare  (Break-Even analys, kassaflöde, startkostnad m.m.)

Hur man förbereder och presenterar förfrågan om finansiering  är en arbetsbok som hjälper dig formulera din förfrågan till potentialla investorer om finansiering.

 

 

Länkar och lästips

Affärsänglar och andra tidiga investerare 

Hitta finansiering - Företagarguiden 

Kapitalförsörjning  mycket bra information från Nutek.

Svenska riskkapitalföreningen  erbjuder tips och checklistor för dig som söker finansiering.

 
Länkar på engelska

Money How-to guide  erbjuds av Entrepreneur.com

18 funding sources  – hur man finansierar sitt företag.

En mer utförlig förklaring om affärsänglar hittas här 

En mer utförlig förklaring om riskkapital  hittas här 

Bized: finansieringskällor 

 
 
Online tidningar

Entrepreneur.com

 

Nyheter

Pengar är inte allt  (Estrad, november 2001)

 
Nyhetsartiklar på engelska

The Art of Bootstrapping  -(How to Change the World – A practical blog for impractical people, januari 2006)

Secrets of Bootstrapping – Creative ways to shave bucks of those start-up costs  (Entrepreneur.com, september 2002)

Raising “Patient Capital” for your business – how to attract funding from people who don’t expect an immediate return  (Entrepreneur.com, december 2006)

When angels go bad  (Entrepreneur.com, mars 2007)

Greed or fear: What really motivates Investors  (Entrepreneur.com, mars 2007)

Why Few Women Seek Angel Investment  (BusinessWeek, juni 2007)

 
Tidskriftsartiklar på engelska

Zider, B. (1998). How Venture Capital Works. 
Harvard Business Review, Vol. 76, No. 6, pp. 131-139.
Den här artikeln försöker sortera mellan myter och verklighet om riskkapital och riskkapitalister.

 
Böcker på engelska

Sarasvathy, S. Business Angel Network. Det här kapitlet tittar närmare på informellt riskkapital, eller investeringar av affärsänglar som är den störta enskilda källan av privat kapital i nystartade företag. Författaren har även undersökt en ny trend som består av nätverk av affärsänglar.

**Hess, K. L. (2001). Bootstrap: Lessons Learned Building a Successful Company from Scratch.  Den här boken är bra för alla entreprenörer som funderar på att starta eget och har en del väldigt bra tips.

***Gerald, B., & Joel, M. (2005). Angel Capital: How to Raise Early-Stage Private Equity Financing.  (E-bok)
Det finns ett flertal alternative för att finansiera ett företag, men den största utmaningen är att hitta de som passar dig bäst och vart man hittar dem, vilket är det den här boken försöker hjälpa dig med.

***Timmons, J. A., Spinelli, S., & Zacharakis, A. (2004). How to Raise Capital: Techniques and Strategies for Financing and Valuing Your Small Business. (E-bok)

**Harvard Business Essentials. (2005). Entrepreneur’s Toolkit: Tools and Techniques to Launch and Grow Your New Business.  Den här boken hjälper till att diagnosera ditt företag, hitta och utvärdera möjligheter, organisera företaget – modeller och strategier, affärsplan, finansiering osv.

Godin, S. The Bootstrappers Bible  Manifesto.
This manifesto explains how to start a business without money.

 

 

Källor

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. Pearson Prentice Hall: New Jersey

**Wickham, P. A. (2004). Strategic Entrepreneurship. Prentice Hall: Harlow

 

 

* Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping.

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping