Kontaktpersoner

smartBiz är ett projekt som är under uppbyggnad. Internationella Handelshögskolan står för utvecklingen av högskoleverktyg och Stiftelsen Företagsam arbetar med förbättringar av gymnasie- och företagsverktyg. En feedback funktion kommer att publiceras inom kort, till dess tar de projektansvariga gärna emot dina synpunkter. Nedan finner du kontaktuppgifter till respektive projektledare.
smartBiz Högskola

Anders Melander
Mailadress:
anders.melander@ihh.hj.se
Tel: +46 (0) 709-792010smartBiz Företag & Gymnasium
Mats Johansson
Mailadress: mats.johansson@foretagsam.se
Tel: +46 (0) 70 685 57 00